top of page
bodem4.PNG

Hydrografie

Hydrografie is het specialisme van Noord-survey. Door middel van nauwkeurige sonars en GNSS positionering kunnen wij hoge resolutie opnamen maken van de zeebodem en en objecten onder water.  

Singlebeam sonar

Singlebeam metingen zijn een belangrijk onderdeel van hydrografisch onderzoek en worden gebruikt om de diepte van waterlichamen en de topografie van de zeebodem te meten. Dit type meting wordt vaak uitgevoerd op ondiepe wateren waarbij geen vlakdekkende metingen van belang zijn. 

Data verwerking

Noord-survey kan de hydrografische data tot elk gewenst product verwerken. Denk hierbij aan papieren kaarten, 3D modellen, profielen en GIS bestanden. Naast de conventionele manieren van data presentatie beschikken wij sinds kort over een online klanten portaal waarbij data via de tablet, telefoon en laptop bekeken en geanalyseerd kan worden.

Multibeam sonar

Multibeam sonar-metingen zijn een type hydrografische meting die worden gebruikt om de topografie van de zeebodem te meten en in kaart te brengen. Het systeem werkt door het verzenden van geluidsgolven naar de zeebodem en het meten van de tijd die het kost voor de geluidsgolven om terug te kaatsen naar het schip. Door deze gegevens te verwerken, kunnen 3D-afbeeldingen worden gegenereerd die de diepte en vorm van de zeebodem weergeven.

Multibeam sonars worden vaak ingezet op projecten waarbij het van groot belang is om te weten hoe de hele bodem eruit ziet, denk hierbij aan zandsuppleties, havens en kanalen, scheepswrakken en onderwater kabels.

Side scan sonar

Side scan sonar is een krachtige technologie die wordt gebruikt voor het in kaart brengen en afbeelden van de onderwaterwereld. Het maakt gebruik van geluidsgolven om gedetailleerde beelden te creëren van de oceaanbodem en andere onderwaterobjecten. Deze technologie wordt vaak gebruikt in de maritieme exploratie, wetenschappelijk onderzoek en onderwateronderzoeken. Side scan sonars zijn uitermate geschikt voor het detecteren van kabels en leidingen en verschil in sedimentatie

bottom of page